Privacy

Stichting Bach-Comité Aardenburg wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Stichting Bach-Comité Aardenburg neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.


Privacybeleid Stichting Bach-Comité Aardenburg


Met welk doel verwerkt Stichting Bach-Comité Aardenburg mijn persoonsgegevens?

Stichting Bach-Comité Aardenburg gebruikt de door u bij aankoop aan de kassa, via de telefoon of de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de organisatie van een evenement;
• het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;
• het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines;
• om u gericht te kunnen informeren over nieuws over Stichting Bach-Comité Aardenburg (tenzij u zich hier actief voor heeft uitgeschreven);

Stichting Bach-Comité Aardenburg is ook actief op social media platforms. Als u via social media contact opneemt met Stichting Bach-Comité Aardenburg , verwerken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden;
• om contact met u op te nemen indien u deelneemt aan een actie op een social media pagina van Stichting Bach-Comité Aardenburg. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Bach-Comité Aardenburg van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door Stichting Bach-Comité Aardenburg?

Stichting Bach-Comité Aardenburg bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u in het huidige seizoen en de 4 voorgaande seizoenen (een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni in het daarop volgende jaar) geen bezoek heeft gebracht aan Stichting Bach-Comité Aardenburg of anderszins een product of dienst van Stichting Bach-Comité Aardenburg heeft afgenomen, wordt de ontvangen informatie geanonimiseerd in onze systemen. Deze gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden.


Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming draagt Stichting Bach-Comité Aardenburg zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen onrechtmatige verwerking.


Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, me wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen heb over de Privacy Policy?

U heeft het recht Stichting Bach-Comité Aardenburg te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via secretariaat@bachcomite.nl. Stichting Bach-Comité Aardenburg reageert binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek. In geval van een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van persoonsgegevens, streeft Stichting Bach-Comité Aardenburg er naar dit binnen 14 werkdagen uit te voeren.
Ook wanneer u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons privacy beleid of het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via secretariaat@bachcomite.nl.


Gebruikt Stichting Bach-Comité Aardenburg cookies, en zo ja, waarvoor?

Op deze pagina vindt u de Cookieverklaring van Stichting Bach-Comité Aardenburg . Desgewenst kunt u op deze pagina uw huidige cookieinstellingen wijzigen.


Kan Stichting Bach-Comité Aardenburg de Privacy Policy wijzigen?

Ja, Stichting Bach-Comité Aardenburg behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 april 2019.